Blog

3 Lise Bursluluk Sınavı

Lisedeyken genellikle para kazandığımız bir işimiz olmaz, maddi olarak ailemize bağımlı yaşarız. Okurken aileme maddi olarak destek olmak istiyorum diyenleri buraya alalım. Çoğu öğrencinin her sene heyecanla beklediği 3 lise bursluluk sınavını sizler için derledik.

1. (İOKBS) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı her sene belirli şartları sağlayan başarılı öğrencilere burs vermektedir. Bursa yurt içinde öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrenciler de başvurabilmektedir. Sınava girecek olan öğrencilere işledikleri müfredata uygun 4 şıklı 100 soru sorulmaktadır ve sınav süresi 120 dakikadır.

 • Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam gelirin 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi 
 • Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarına uyması
 • Öğrencinin ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında olması
 • Öğrencinin sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olması

(İOKBS) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Kuralları:

 • Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından belgelenip mühürlendikten sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
 • Sınava girecek olan öğrenci, sınav giriş belgesinde yazan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
 • Zorunlu sebepten (ikamet değişikliği, nakil, yurt dışından gelmiş olanlar, mevsimlik işçi, tayin nedeniyle yer değişikliği vb.) farklı şehirlerde bulunan öğrencilerin velileri öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgelerle sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınavdan en az 10 gün önce başvuru yapmalılardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılımları sağlanacaktır.

(İOKBS) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavını Kazananlara Aylık Ne Kadar Burs Verilecek?

MEB’in ortaokulda, hazırlık sınıfında ve 9, 10, 11’inci sınıfta okuyup burs kazanan öğrencilere 2022 yılı için aylık olarak vereceği burs miktarı 663,87 TL’dir. MEB, 2023 senesinde öğrencilere verilecek olan burs miktarını daha açıklamamıştır. 

Lise Bursluluk Sınavları içeriğimize İBB’nin “Sen Oku Diye” bursuyla devam ediyoruz.

2. (İBB) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bursluluk Sınavı (Sen Oku Diye Bursu)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi her sene ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde okuyan şehit çocukları, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere burs olanağı sağlamaktadır. Burs toplamda 100 bin kişiye verilecek.

(İBB) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bursluluk Sınavı Şartları:

 • Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • Öğrencinin kendisinin İstanbul’da ikamet etmesi
 • Öğrencinin öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi
 • Öğrencinin devlet okulunda veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması

(İBB) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bursluluk Sınavını Kazananlara Ne Kadar Burs Verilecek?

İBB’nin verdiği Sen Oku Diye bursu tek seferde verilmektedir. Verilecek olan burs 500 TL’dir.

Burs başvuruları “senokudiye.ibb.istanbul” web sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Lise Bursluluk Sınavları içeriğimizin sıradaki bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğünün “Eğitim Yardımı” Projesi.

3. (TED) Türk Eğitim Derneği Koleji Bursluluk Sınavı

Türk Eğitim Derneği Koleji her sene birçok ilde bursluluk sınavı yapmaktadır. Bursun amacı başarılı olan öğrencileri keşfedip TED Koleji bünyesinde toplamaktır. Bursu kazanma durumunuzda okulda ücretsiz okuma şansına sahip olacaksınız. Sınav 75 sorudan oluşacak, öğrencilere 120 dakika verilecektir. Sınav sonuçları aday velilere bireysel olarak da bildirilecektir.

(TED) Türk Eğitim Derneği Koleji Bursluluk Sınavı Kuralları:

 • Sınavda kimlik belgesi bulundurmak zorunludur.
 • Sınava katılmak için belirli bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.

Sınavsız Burs Veren Kurumlar

1. (VGM) Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursu (Eğitim Yardımı)

Vakıflar Genel Müdürlüğü, her sene Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere Eğitim Yardımı vermektedir. Eğitim Yardımı verilecek kişiler sınavla seçilmemektedir.

(VGM) Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursu Başvuru Şartları:

 • Burs talep formunda öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrencinin akademik başarısına ve diğer başarılarına ilişkin belgeler, ailenin gelir durumunu gösteren belgeler, kira kontratı, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki faaliyet ve yetkinliklerine ilişkin belgeler ile uygun bulunan diğer belgelerin gönderilmesi gerekmektedir. 
 • Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde VGM Eğitim Yardımı alan bir kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve bursu alan öğrenciler ile VGM’den Muhtaç Aylığı alan öğrenciler hariç herkes başvurabilmektedir.

(VGM) Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursunun Kazananlara Aylık Ne Kadar Para Verilecek?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere Eğitim Yardımı aldıkları süre içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) boyunca 200,00 TL eğitim yardımı yapılmaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

2. (İELEV) İstanbul Erkek Liseliler Öğrenim Destek Bursu

Bursa başvurabilmek için yurt içinde orta öğretim, lisans ve lisansüstü, yurt dışında ise lisans ve lisansüstü seviyelerinde öğrenim görmek gerekir. Burs alacak öğrencilerin belirlenmesinde öğrencinin maddi durumunun belirli bir meblağın altında olması ön koşuldur.

Bu koşulda olan öğrenciler arasından hangilerinin burs alacaklarına İstanbul Lisesi öğrencisi ya da mezunu olması, başarı durumu, sosyal durumu, kendisine referans olanlar dikkate alınarak karar verilmektedir.

Üstün akademik, sportif, sanatsal başarı sağlayan ve maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere İELEV Öğrenim Destek Bursundan ayrı olarak “Başarı Destek Bursu” da verilebilmektedir.

(İELEV) İstanbul Erkek Liseliler Öğrenim Destek Bursu Başvuru Şartı:

Burs talep formunda öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrencinin akademik başarısına ve diğer başarılarına ilişkin belgeler, ailenin gelir durumunu gösteren belgeler, kira kontratı, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki faaliyet ve yetkinliklerine ilişkin belgeler ile uygun bulunan diğer belgelerin gönderilmesi gerekmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursunu Kazananlara Aylık Ne Kadar Para Verilecek?

Verilecek olan burs miktarı Vakıf Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenmektedir. Burs duyuruları Vakfın internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Bursa başvuru yapanlar ve hak kazananlarla iletişim e-posta adresleri üzerinden gerçekleşmektedir. 

Lise Bursluluk Sınavlarını sizler için derledik. Benzer daha fazla içeriğe ulaşmak istiyorsanız diğer içeriklerimize de göz atabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

seyr-i istanbul halic cafe diş hastanesi ne demek